درب کنسرو بازکن برقی

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
تمام دشمنان ما به دنبال نابودي اين انقلاب هستند، اگر منافعشان اقتضا کند در اين مورد شک نکنيم، اما يک سؤال آيا انگليس نابودي فوري نظام ما را مي خواهد يا در بلند مدت؟! اگر بگوييد در بلند مدت حرف خود را نقض کرده ايد، اگر بگوييد در کوتاه مدت و فوري مي خواهد، پس يک سؤال ديگر اين است که با حمايت به اصطلاح از اصلاح طلبان مطمئن است که نابودي انقلاب به اين زودي تحقق پيدا نخواهد کرد بايد منتظر تغييرات بود!! که البته به گور خواهد برد، اما در کوتاه مدت ايجاد اختلاف آن هم با يک کلمه که تعريف از يک طيف از گروه هاي سياسي، و اطمينان از اينکه نيرويي هست که همين را وسيله آشوب داخلي قرار خواهد داد بدون توجه به جوانب ظاهري وباطني آن، ممکن است گفته شود کلام امام است که اگر تعريف کردند خوشحال نباشيد، درست است اما آيا همين استعمارگران اين کلام امام را نديده اند؟! چرا اتفاقا ديده اندو برنامه ريزي کرده اند، چون مي دانند يکي از راه هاي نفوذ اين است که ظاهر گرايان همانند خوارج تنها يک قسمت از کلام امام را مي بينند که همين باشد، اما قسمت ديگر را نمي بينند که آيا ادامه دادن به اين مسائل چرت بي بي سي خود آنها را خوشحال نخواهد کرد؟! و دم اينکه آيا مهاجراني در ببي سي از مقام معظم رهبري در مذاکره با عربستانيه تعريف نکرد، آيا راديوهاي بيگانه از سردار سليماني تعريف و تمجيد نکردند، پس همانند خوارج نباشيم که لاحکم الا لله را بخوانيم و ندانيم که دشمن هم همين را مي خواهد، البته که طبق فرمايشات رهبري بايد اين عزيزان به انگليس روباه مکار بگويند که غلط اضافي نکن