سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیمکت آخر

ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را

اگر مدافعان حرم مبارزه نمیکردند باید در کرمانشاه و همدان میجنگید

 

 

وبلاگ " نیمکت آخر "

 

قبل از اینکه این مطلب را بخوانید از شما خواننده عزیز میخواهم که بدون هیچ گونه جناح گیری و حب و بغضی این مطلب را بخوانید

 

هستند کسانی که با مبارزات عزیزان ایرانی و مدافعان حرم در خارج از مرز های ایران مخالفان و میگویند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ..اگر دفاعی است باید تنها برای خودمان به کار گرفته شود نه دیگر کشور ها...اما اگر کمی بیشتر فکر کنیم می بینیم که اگر این کار صورت نگیرد باز باید جنگ ها را در مرزهای کرمانشاه و همدان شاهد باشیم و این یعنی جنگ داخلی .

حمایت ایران از سوریه یک حمایت مذهبی نیست ..مثلا بگوییم چون آنها شیعه هستند ما از آنها دفاع میکنیم نه ..حمایت ایران یک حمایت سیاسی است یا اینکه کمک های نامی به فلسطین هم همینگونه است ...فلسطین سپر بلای ایران...بجای اینکه در مرز های خودمان جنگ کنیم در مرز های آنها هستیم.


برسیم به سر بحث مدافعان حرم ...سپاه پاسداران جمهموری اسلامی به رهبری حاج قاسم سلیمانی به عنوان قدرتمند‌ترین و مهم‌ترین حامی نیروهای مردمی در سوریه و عراق از طریق آموزش های نظامی قدرت نیروهای نظامی این کشور ها را افزایش داده است .
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مستشار و یک بازیگر حرفه ای ، نقش حیاتی را ایفا میکند ...اما چنانچه ایران، سوریه را از دست دهد و حضورش در سوریه ممکن نباشد در آن صورت باید تنها در مرزهای خودش از جمهوری اسلامی دفاع کند.
پس میتوان گفت که دور کردن این درگیری ها و دور کردن خاکریز های جنگ ، خارج از مرز های ایرانی و مبارزه با دشمن ، در نزدیکترین مرز با آن   ( سوریه )  کار بسیار هوشمندانه ای است

 

 

وبلاگ " نیمکت آخر "


در اینجا بخشی از سخنان از رهبر انقلاب   در جمع خانواده های شهدای مدافع حرم توجه میکنیم :


حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:

1- یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند...
2- امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند.
3- امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمیشـود.»

اگر مدافعان حرم مبارزه نمیکردند باید در کرمانشاه و همدان میجنگید

 

بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای مدافع حرم[ جمعه 94/11/16 ] [ 11:13 صبح ] [ شبنم موحد ]

نظر

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه

الکسا